موسسات اکادمیک

ریاست پوهنتون هرات

پوهنتون دولتی هرات دارای 6 ساختمان در حال اجراء و چندین ساختمان در حال کار دارد که در پوهنتون هرات رشته هایی از قبیل : طب ، اینجینری ، ساینس ، کامپیوتر ساینس ، حقوق و علوم سیاسی ، شرئیات ، ویترنری ، زراعت ، اقتصاد ، ژورنالیزم و پوهنحی تعلیم و تربیه را دارد.

مساحت تقریبی زمین پوهنتون دولتی 285714 متر مربع میباشد.

شماره تماس با ریاست پوهنتون :040253297

شماره تماس با معاونت علمی : 040253297

آدرس: افغانستان، هرات ، اخیر خیابان دانشجو


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

موسسه تحصیلات عالی اشراق

موسسه تحصیلات عالی اشراق با سپری نمودن دومین سال از فعالیت های علمی و آموزشی خویش با سرلوحه قرار دادن شعار ( هدف گرایی ، ارزش محوری ، دانش مداری ) در این رشته ها دانشجو می پذیرد:

 1. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 • رشته حقوق خصوصی
 • رشته علوم سیاسی
 1. دانشکده اقتصاد
 • رشته مدیریت تجارتی
 • رشته مدیریت دولتی
 1. دانشکده انجنیری
 • رشته عمران
 • رشته معماری
 1. دانشکده روان شناسی
 • رشته روانشناسی بالینی

و... با رشته های جدید در سال 1391

آدرس: افغانستان ، هرات ، جاده محبس- عقب شفاخانه حوزوی

شماره تماس:

تلفن: 040228958

موبایل: 0787209020

سایت انترنتی اشراق : www.eshraq.edu.af

              info@eshraq.edu.af 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

موسسه تحصیلات عالی جامی       

موسسه تحصیلات عالی جامی دارای 5 دانشکده با ظرفیت یک هزار نفر دانشجو

 1. انجینیری
 2. اقتصاد
 3. حقوق
 4. شرئیات
 5. زراعت

آدرس انترنتی: Jami.edu.af

آدرس: افغانستان، هرات ، قول اردو جنب فامیلی ها

شماره های تماس: 0799571064

                       440053