پرسش و پاسخ

 • عبدالقدیر - شهروند

  عبدالقدیر - شهروند
  جناب شاروال صاحب هرات السلام علیکم؛
  امید در امور محوله موفق باشید و خدمات شایانی که در این مرز بوم در نظر دارید به موفقیت تحقق پذیرد تا باشد مردم هرات مدیون خدمات شما شوند. 
  یک موضوع خدمت تان یاد آوری گردد. سرک اسلام قلعه یکی از شاهراه های بزرگ است که باید توسعه یابد و قبلا از قسمت گمرگ عقب نشینی های در نظر گرفته شده بود .ولی متاسفانه طوریکه معلوم میشه این عقب نشینی ها را زورمندان غضب کرده شروع به خط اندازی و دیوار کاری میکنند اینکه پشت سر این زور مندان کی است مسولین بهتر میدانند.من دیروز از اونجا رد میشدم در قسمت تانک تیل آریا اون عقب نشینی را شخصی بنام پهلوان خط اندازی میکرد و مردم منطقه با او در گیری لفظی داشتند و او هم میگفت نه قانون سرم باز میشه نه چیز دیگه زور همه ای تان به کمر تان. اگر به همین منوال پیش برود سرک اسلام قلعه عنقریب در مقابل چشمان شما بفروش میرسد. نگذارید که این عقب نشینی ها که قبل از شما مقاومت شد که زور گیرها و غاصبان زمین نگیرند. در زمان شما آنها را تصاحب کنند.
  با تشکر 
  یک شهروند 
   

  هیئت رهبری شاروالی هرات

  عرض سلام و خسته نباشید همشهری گرامی؛
   
  نخست از توجه و مسئولیت‌پذیری شما ابراز امتنان داریم، موضوع شما را دریافت نموده و به آمر ناحیه دوازدهم شهر هرات هدایت داده شد تا این موضوع را تعقیب کرده و گزارش خویش را در این رابطه مفصلاً به ما ارسال کند.