اسناد

عنوان
پلان انکشاف اقتصادی شاروالی هرات
محتوايات: پلان انکشاف اقتصادی شاروالی هرات
مشاهده جزئیات
فورم جدول ترتیب بودجه عادی و انکشافی شاروالی
محتوايات: فورم جدول ترتیب بودجه عادی و انکشافی شاروالی
مشاهده جزئیات
رهنمود ترتیب بودجه شاروالی‌ها
محتوايات: رهنمود ترتیب بودجه شاروالی‌ها در سال مالی 1399 هـ ش
مشاهده جزئیات
قانون جدید شاروالی‌ها مشاهده جزئیات
نسخه‌ای از پلان ۵ ساله انکشاف اقتصاد محلی اداره شاروالی هرات
محتوايات: شهروندان گرامی این نسخۀ پلان انکشاف اقتصاد محلی اداره شاروالی هرات را بخوانید. این پلان یک دستاورد مؤثر برای اداره شاروالی هرات بوده و تاکنون نداشته است. محصلان، محققان و دانش آموختگان می‌توانی
مشاهده جزئیات
پلان کاری و راهبرد افزایش عواید
محتوايات: پلان کاری و راهبرد افزایش عواید
مشاهده جزئیات
قانون شاروالی ها
محتوايات: قانون شاروالی ها
مشاهده جزئیات
پلان انکشاف ظرفیت
محتوايات: پلان انکشاف ظرفیت
مشاهده جزئیات