مختصری از تاریخ هرات

شرح مختصر درباره ولایت هرات

ولایت هرات یکی از قدیمی ترین و باستانی ترین ولایت افغانستان میباشد که در غرب کشور موقعیت جغرافیایی دارد که در قسمت شمال به کشور ترکمنستان و ولایت بادغیس در قسمت جنوب به ولایت فراه در قسمت شرق با ولایت غور در قسمت غرب با کشور ایران همسایگی دارد در گذشته ها مسیر خط راه ابریشم از این ولایت عبور مینمود که این خود نیز در فرهنگ و تمدن این ولایت ارزش والائی داشته است اکنون نیز دو بندر مهم و اساسی کشور که بندر و گمرک اسلام قلعه در غرب بندر و کمرک تورغندی در قسمت شمال این ولایت موقعیت داشته و مسیر راه عبور کالاه ترانزیت به کشور به کشور های آسیای میانه و پاکستان را هموار داشته و منبع عایداتی عظمی نیز از درک محصول عایداتی گمرکات به حساب عواید کشور ما میگردد معدن ذغال سنگ سبزک در سمت شمال این ولایت چاه نفت تیر پل و پروژه سمنت هرات در قسمت غربی معدن سنگ مرمر چشت که امروزه در دنیا یکی از مرغوبترین نوع سنگ مرمر شناسائی گردیده و صادر میگردد.

بیشتر